Mgr. Marie Jahodová, psychoterapie online

Psychoterapie Brno a on-line

Mgr. Marie Jahodová

Mgr. Marie Jahodová

Psychoterapeutka a psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia jsem se specializovala především na obor psychologie pracovního prostředí a na rozvoj lidí a jejich potenciálu. Po studiu jsem pracovala na HR oddělení a ve vedení neziskové organizace Milion chvilek pro demokracii. V roce 2018 jsem absolvovala jednoletý systemický koučovací výcvik a od roku 2019 pokračuji v čtyřletém navazujícím psychoterapeutickém výcviku v přístupu zaměřeném na řešení (Dalet, Olomouc). Ve své práci se hojně inspiruji prací Brené Brown a jejím výzkumem a knihami na téma leadershipu a zranitelnosti.
V terapii pracuji v souladu s principy postmoderního psychoterapeutického směru solution focus neboli zaměření na řešení. Předpokládám, že za mnou lidé přichází s tím, že chtějí ve svém životě něco změnit. V jejich životech se objevil nebo objevuje nějaký problém, těžkost, nesoulad nebo trápení. Věc, kterou by si přáli mít jinak. A protože pevně věřím, že jedinou konstantou našich životů je změna, hledám společně s klienty cesty a možnosti, které povedou směrem k takové změně, kterou by si klienti ve svém životě přáli.
Je pro mě zcela klíčové, abych v celém svém životě fungovala a tím pádem také pracovala v souladu se svými hodnotami - odvahou, laskavostí a kritickým myšlením. Velmi si vážím důvěry, se kterou za mnou lidé přicházejí a považuji za důležité, aby mohli otevřeně mluvit o čemkoliv potřebují. Vždy se proto snažím vytvořit takové prostředí, ve kterém je to možné.
Pracuji pod odbornou supervizí.
Marie Jahodová

Forma setkání

Terapie osobně

Od července 2024 se můžeme setkat osobně na adrese Muchova 33 v prostorách terapeutického centra Zázemí. V tuto chvíli tam bývám v pátky. Pokud jsou pro Vás pátky dlouhodobě nevhodné, mohu se s Vámi setkat v on-line prostředí.

Terapie on-line

V posledních letech mnoho z nás zjistilo, že činnosti, které jsme dříve dělali výhradně osobně, lze bez snížení kvality provozovat také on-line. To platí i pro terapeutická setkání, která jsou v online prostředí stejně užitečná jako ta osobní.

Nespornou výhodou tohoto typu setkání je to, že se můžeme spojit prakticky kdykoliv a odkudkoliv. Pro on-line terapii je pouze dobré mít pro sebe zajištěné klidné místo, kvalitní internetové připojení a vymezený čas, ve kterém Vás nebude nikdo rušit. Nejčastěji využívám platformu Google Meet, u které není potřeba nic instalovat. Po domluvě ale není problém spojit se i pomocí jiné aplikace (zoom, skype,..).

Kontaktujte mě

Chcete ve svém životě něco změnit?

Objednat se na první setkání můžete na e-mailu jahodovamarie@gmail.com, na čísle 728 873 101 nebo kontaktním formulářem.